وابستگی مهمترین ویژگی ساختاری حکومت پهلوی بود

وابستگی مهمترین ویژگی ساختاری حکومت پهلوی بود

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی مهمترین ویژگی ساختار حکومت پهلوی را وابستگی آن دانست و گفت:‌ هر کس بخواهد در ایران سیستم سلطنتی را احیا کند باید به قدرت‌های خارجی متوسل شود و با استقلال کشور خداحافظی کند.