وارد شدن آسیب به یک پایگاه اورژانس

وارد شدن آسیب به یک پایگاه اورژانس

جمعه ۱۴ بهمن -

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از آسیب دیدن یک پایگاه اورژانس در پی وقوع سیل خبر داد.