وال استریت سبز شد

وال استریت سبز شد

شنبه ۲۶ خرداد -

بیشتر شاخص های مهم بورسی آمریکا و اروپا صعودکردند.