وال استریت سبز شد

وال استریت سبز شد

جمعه ۱۴ بهمن -

بیشتر شاخص های مهم بورسی آمریکا و اروپا صعودکردند.