وال استریت سبز شد

وال استریت سبز شد

دوشنبه ۰۷ اسفند -

بیشتر شاخص های مهم بورسی آمریکا و اروپا صعودکردند.