واکنش شوراهای صنفی دانشجویان به خودکشی چهار دستیار پزشکی در پاویون های تهران

واکنش شوراهای صنفی دانشجویان به خودکشی چهار دستیار پزشکی در پاویون های تهران

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت - سیاست

شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت در واکنش به خودکشی چهار تن از دستیاران پزشکی شهر تهران در هفته های اخیر، خواستار رسیدگی این به وضعیت آنها شدند.