واکنش قاطع ایران به اتهامات رژیم صهیونیستی در نشست شورای حکام آژانس

واکنش قاطع ایران به اتهامات رژیم صهیونیستی در نشست شورای حکام آژانس

پنج شنبه ۱۱ آذر - ورزش

در جریان برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای برجام توسط ایران، نماینده رژیم غاصب صهیونیستی اتهامات و ادعاهای بی اساسی را علیه کشورمان مطرح کرد.