وبینار «آشپزی ایران» به یاد نجف دریابندری

وبینار «آشپزی ایران» به یاد نجف دریابندری

شنبه ۰۸ بهمن - اقتصادی

وبینار «آشپزی ایران» به یاد نجف دریابندری، نویسنده «کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز» (با همکاری فهیمه راستکار) برگزار می‌شود.