وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: دشمن به دنبال دوقطبی سازی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: دشمن به دنبال دوقطبی سازی است

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

هجدان- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دشمن به دنبال دو قطبی سازی است و در مقابل ما وظیفه داریم که با ایجاد آرامش و جلوگیری از این حربه دشمن شرایط و بستر مناسبی را برای کارهای فرهنگی فاخر و اثربخش ایجاد کنیم.