وزیر میراث فرهنگی: “کوار” ظرفیت افزوده شدن به منظر جهانی ساسانی را دارد

وزیر میراث فرهنگی: “کوار” ظرفیت افزوده شدن به منظر جهانی ساسانی را دارد

یکشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

شیراز-ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: وجود ۴۲ اثر ثبتی و ۵۵ اثر غیر ثبتی دارای ارزش میراثی در “کوار” نشان دهنده این است که این منطقه دارای ظرفیت افزوده شدن به منظر جهانی ساسانی است.