ویدئو / مسجد «تاریخانه» یادگاری از صدر اسلام در ایران

ویدئو / مسجد «تاریخانه» یادگاری از صدر اسلام در ایران

پنج شنبه ۲۹ مهر - اقتصادی

قدمت مسجد «تاریخانه» دامغان به قرن دوم هجری شمسی بر می‌گردد. این مسجد، از مهم‌ترین بناهای بازمانده از قرون اولیه اسلامی در ایران است که طبق نوشته بعضی از کتب در زمان جلوس اولین خلیفه عباسی(سفاح) درسال ۱۳۲ هجری قمری و سلطنت هارون الرشید ۱۷۰ هجری قمری ساخته شده است. این مسجد یکی از کهن‌ترین بناها به شیوه خراسانی است که در فضای آن مناره ساخته شده است. در زمان بازسازی مسجد در قرن سیزدهم هجری، به جای طاق‌های مازه دار(بیضوی) اصلی که اغلب فرو ریخته بودند، طاق‌های نوک تیز جناغی(تیزه دار) بنا شدند.