پاداش کدام روزه با افطارکردن هم محفوظ است؟

پاداش کدام روزه با افطارکردن هم محفوظ است؟

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- کسی که روزه‌ مستحبی می‌گیرد، واجب نیست آن را به آخر برساند و اگر کسی او را دعوت کند، مستحب است افطار کند و اجر روزه‌اش نیز محفوظ می‌ماند.