پاسخ به ۲۵۰ سوال کودکان از خدا در نمایشگاه قرآن

پاسخ به ۲۵۰ سوال کودکان از خدا در نمایشگاه قرآن

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

مدیر انتشارات جمال از ارائه دو کتاب «خدایا اجازه» و «خاطرات شیطان» به عنوان دو اثر جدید این انتشارات در نمایشگاه قرآن خبر داد و گفت: در کتاب «خدایا اجازه» به ۲۵۰ سوال کودکان از خدا پاسخ داده شده است.