پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی لندن برگزار می شود

پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی لندن برگزار می شود

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

تهران – ایرنا- پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی با عنوان «به سوی زندگی انسانی حکیمانه» با حضور اندیشمندان و نخبگان اسلامی در لندن برگزار می شود.