پخش فیلم‌های جواد رضویان در سالروز تولدش

پخش فیلم‌های جواد رضویان در سالروز تولدش

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

شبکه نمایش در هفته پیش‌رو به مرور آثار کمدین کشورمان، سیدجواد رضویان خواهد پرداخت.