پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند

پروتئین‌هایی که سپر دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت می‌کنند

دوشنبه ۰۷ اسفند - علمی

پژوهشگران اتریشی در بررسی جدید خود، به معرفی پروتئین‌هایی پرداخته‌اند که می‌توانند مکانیسم دفاعی بدن را در برابر سرطان تقویت کنند.