‌پرونده ثبت ملی باغ هشت هکتاری رامسر در هزارتوی فرآیندهای اداری

‌پرونده ثبت ملی باغ هشت هکتاری رامسر در هزارتوی فرآیندهای اداری

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

‌نوشهر- ایرنا – باغ هشت‌ هکتاری رامسر که به گفته کارشناسان قدمت تاریخی، طبیعی و فرهنگی آن اثبات شده و شرایط ثبت ملی را دارد با وجود درخواست مردمی و جمع‌آوری بیش از هزار امضا هنوز برای قرار گرفتن در فهرست آثار ملی ناکام مانده است.