«پروژه‌های تحقق‌نیافته» محسن وزیری‌مقدم محقق شد

«پروژه‌های تحقق‌نیافته» محسن وزیری‌مقدم محقق شد

پنج شنبه ۱۱ آذر - فرهنگی

تهران-ایرنا- پیش‌نمایش نمایشگاه محسن وزیری‌مقدم، با نام «پروژه‌های تحقق‌نیافته» در محل اقامت سفیر ایتالیا در تهران برگزار شد.