پنجمین پرواز بالگرد “نبوغ” با موفقیت انجام شد

پنجمین پرواز بالگرد “نبوغ” با موفقیت انجام شد

پنج شنبه ۰۳ اسفند - سیاست

بالگرد نبوغ در روز جمعه هفتم مه (۱۷ اردیبهشت) پنجمین پرواز خود را با موفقیت به پایان رساند.