پنج هنرمند درجه یک هنری «کارت کیشوندی» دریافت کردند

پنج هنرمند درجه یک هنری «کارت کیشوندی» دریافت کردند

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- پنج هنرمند دارای درجه یک هنری کشور در آیینی نمادین با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر، «کارت کیشوندی» دریافت کردند.