پژوهشگر دینی: عداوت، در تضاد با عدالت است

پژوهشگر دینی: عداوت، در تضاد با عدالت است

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- پژوهشگر دینی گفت: عداوت، خشم و غضب آورده و حلم و خویشتنداری را از بین می‌برد و این از بین رفتن خویشتنداری، در تضاد با عدالت است.