پیام‌های پیوستن یک زباله‌گرد به اجرای نمایشی خیابانی

پیام‌های پیوستن یک زباله‌گرد به اجرای نمایشی خیابانی

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- وقوع یک مورد جالب در حین اجرای نمایش خیابانی «لیلی و مجنون»، به سوژه جذاب ساعات گذشته تئاتر تبدیل شده است. سوژه‌ای که متاسفانه در کنار جذابیت‌های خود، پیام‌هایی مبنی بر مغفول ماندن این شاخه از تئاتر را به همراه دارد.