پیام مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس

پیام مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس بیانیه ای صادر کرد.