پیام مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس

پیام مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

مجمع روحانیون مبارز به مناسبت روز قدس بیانیه ای صادر کرد.