پیوستن ۵۳ عضو هیات علمی جدید به دانشگاه فرهنگیان در سال جاری

پیوستن ۵۳ عضو هیات علمی جدید به دانشگاه فرهنگیان در سال جاری

یکشنبه ۱۲ آذر - سیاست

رییس دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: ۵۳ عضو هیات علمی جدید پس از انجام مراحل جذب و براساس نیاز استان ها در مهرماه به دانشگاه فرهنگیان خواهند پیوست.