پیکره گلی کنارصندل جیرفت مرمت شد

پیکره گلی کنارصندل جیرفت مرمت شد

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

کرمان – ایرنا – سرپرست پایگاه محوطه‌های تاریخی جیرفت گفت: بخش های زیادی از پیکره گلی کنارصندل جیرفت طی سالیان گذشته آسیب دیده بود که اکنون مرمت شده است.