پیکر مرحوم استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی در حرم رضوی به خاک سپرده می‌شود

پیکر مرحوم استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی در حرم رضوی به خاک سپرده می‌شود

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

مشهد-ایرنا- پیکر مرحوم استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی ادیب، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه فردا دوشنبه، در صحن کوثر حرم رضوی تشییع و سپس در رواق دارالمبارکه حرم دفن می شود.