پیگیری مرگ کارمند سفارت سوییس در تهران از سوی پلیس

پیگیری مرگ کارمند سفارت سوییس در تهران از سوی پلیس

دوشنبه ۰۱ مرداد -

نیروی انتظامی از پیگیری سقوط یکی از کارکنان سفارت سوییس از یک برج در کامرانیه تهران خبر داد.