چاپ تازه ترجمه شهیدی از «نهج‌البلاغه»

چاپ تازه ترجمه شهیدی از «نهج‌البلاغه»

پنج شنبه ۰۴ مرداد - اقتصادی

کتاب «نهج‌البلاغه» با ترجمه سیدجعفر شهیدی برای سی‌ویکمین بار تجدید چاپ شد.