چراغ موسیقی نواحی همچنان روشن است

چراغ موسیقی نواحی همچنان روشن است

سه شنبه ۰۹ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی از موسیقی نواحی ایران به عنوان مصداق تنوع و تکثر فرهنگی یاد کرد و نوشت: چراغ موسیقی نواحی همچنان روشن است.