چرا امام‌جماعت محله جذامی‌ها و غسال کرونایی‌ها به «دعوت» نیامدند؟

چرا امام‌جماعت محله جذامی‌ها و غسال کرونایی‌ها به «دعوت» نیامدند؟

سه شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- سردبیر ویژه‌برنامه افطار شبکه به نام «دعوت» می‌گوید: افرادی مثل امام جماعت‌محله جذامی‌ها و غسال کرونایی‌ها را می‌خواستیم به برنامه بیاوریم؛ اما چون این سوژه‌ها غم‌انگیز بودند از طرح‌شان منصرف شدیم.