چرا «زیرخاکی» به رمضان نرسید؟

چرا «زیرخاکی» به رمضان نرسید؟

جمعه ۱۴ بهمن - اقتصادی

سازندگان مجموعه «زیرخاکی» درباره علت پخش نشدن این مجموعه در ایام رمضان توضیحاتی را مطرح کردند.