چرا «زیرخاکی» به رمضان نرسید؟

چرا «زیرخاکی» به رمضان نرسید؟

سه شنبه ۰۸ اسفند - اقتصادی

سازندگان مجموعه «زیرخاکی» درباره علت پخش نشدن این مجموعه در ایام رمضان توضیحاتی را مطرح کردند.