چرا طرح‌های مسکن خوزستان نباید به ادارات واگذار شوند؟

چرا طرح‌های مسکن خوزستان نباید به ادارات واگذار شوند؟

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به واگذاری طرح‌های اجرایی مسکن به ادارات و بنیادها گفت: در استان خوزستان در بخش در اختیار قرار دادن کار به ادارات به عنوان کارگزار، به ویژه در اداراتی مانند آموزش و پرورش و بنیادها تجربه خوبی نداشته‌ایم بنابراین تا حد امکان باید از واگذاری کار به این ادارات خودداری شود.