چرا پلیس فدرال آمریکا یک نمایشگاه نقاشی را جمع کرد؟

چرا پلیس فدرال آمریکا یک نمایشگاه نقاشی را جمع کرد؟

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- پلیس فدرال آمریکا با حمله به یک موزه هنری در فلوریدا هر ۲۵ نقاشی نمایشگاهی از آثار ژان میشل باسکیا را به دلیل شبهاتی که درباره اصالت آنها وجود داشت، توقیف کرد.