چرا کریمخان راسته فرهنگی نشد؟/ داغ شدن این ایده فرهنگی در رویدادهای خاص

چرا کریمخان راسته فرهنگی نشد؟/ داغ شدن این ایده فرهنگی در رویدادهای خاص

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- در انتخاب نخستین راسته فرهنگی تهران گزینه‌های انقلاب و کریمخان مطرح هستند، که هرکدام قابلیت‌هایی دارند، انقلاب به دلیل فعالیت دانشگاه، سینما و تئاتر علاوه بر کتاب‌فروشی تنوع فرهنگی و کریمخان کتاب‌فروشی‌های بزرگ و باسابقه‌ بیشتری دارد، اما برای کریمخان راسته فرهنگی شدن در حد رویا باقی مانده است.