چرا گروه مینسک قدمی جهت حل اختلافات حوزه قفقاز بر نمی‌دارد؟

چرا گروه مینسک قدمی جهت حل اختلافات حوزه قفقاز بر نمی‌دارد؟

پنج شنبه ۳۰ دی - ورزش

یک کارشناس مسائل حوزه قفقاز معتقد است: روسیه تمایلی به پایان موضوع حوزه قفقاز و اختلافات ارمنستان و آذربایجان ندارد چرا که اگر پایان یابد حضور صلح بانان روسیه توجیهی نخواهد داشت.