«چرا گریه نمی‌کنی؟»؛ جدال بی‌انجام با جهان

«چرا گریه نمی‌کنی؟»؛ جدال بی‌انجام با جهان

سه شنبه ۰۸ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- هنر، پهنه ای بی پایان است که می توان دنیای تازه در آن خلق کرد و سینما، در این پهنه از امکانات بسیاری برخوردار است و بالهایی فراخ. به همین خاطر است که سیمرغ در سینمای ایران جایگاه ویژه ای دارد.