چند می‌گیری ردیف اول کنسرت بشینم؟

چند می‌گیری ردیف اول کنسرت بشینم؟

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- هروقت قرار است یک کنسرت مهم برگزار شود، چشم برخی دلال‌ها برق می‌زند. این افراد، با خرید چند بلیت ردیف جلو، آنها را تا چند برابر قیمت واقعی خود، به مردم فروخته و از این راه، سود سرشاری را تجربه می‌کنند، اما آیا واقعا راهکاری در جهت مبارزه با این پدیده وجود ندارد؟