چه عواملی باعث می‌شود مردم قرنطینه را رعایت نکنند؟

چه عواملی باعث می‌شود مردم قرنطینه را رعایت نکنند؟

دوشنبه ۰۷ اسفند - سیاست

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که مشکلات مالی، آگاهی کم و اعتماد کم به دولت‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که باعث می‌شوند مردم قرنطینه را رعایت نکنند.