چه کسانی از اختلاف ارشاد و ساترا سود می‌برند؟

چه کسانی از اختلاف ارشاد و ساترا سود می‌برند؟

پنج شنبه ۱۰ خرداد - اقتصادی

حذف آیکون مستقیم «اکران آنلاین» در بعضی پلتفرم‌های پرمخاطب، انگار سوت پایان مسیری است که یک سال قبل با شروع پاندمی باز شده بود و حالا به نظر می‌رسد همتی جدی برای ادامه راهش وجود ندارد.