کاتولیکی که عشق به معنویت، او را به سمت اسلام و ایران کشاند

کاتولیکی که عشق به معنویت، او را به سمت اسلام و ایران کشاند

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- برنامه «روز حسین» به فرد آرژانتینی اختصاص داشت که از مذهب کاتولیک به دین اسلام گروید و کاتولیکی که عشق به معنویت، او را به سمت اسلام و ایران کشاند.