کارگزاری خادم که خالصانه به مردم خدمت می‌کرد

کارگزاری خادم که خالصانه به مردم خدمت می‌کرد

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک کارشناس مذهبی از سید شهیدان خدمت به عنوان یک کارگزار خادم یاد کرد که خالصانه به مردم خدمت می‌کرد و هیچگاه منصب ریاست جمهوری مانعی برای او در خادمی مردم نشد.