کاهش مسمومیت‌های ناشی از الکل در ماه رمضان

کاهش مسمومیت‌های ناشی از الکل در ماه رمضان

سه شنبه ۲۹ خرداد - علمی

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که ماه رمضان سبب کاهش چشم‌گیر مسمومیت‌های عمدی و غیر عمدی با الکل می‌شود. از طرف دیگر بروز مسمومیت‌های غیر عمدی یا تصادفی در این ماه نسبت به سایر ماه‌های سال افزایش می‌یابد.