کتابخانه ملی پاسخ داد؛ تدوین شیوه‌نامه خدمات آرشیوی و کتابخانه دیجیتال به صورت مستقل

کتابخانه ملی پاسخ داد؛ تدوین شیوه‌نامه خدمات آرشیوی و کتابخانه دیجیتال به صورت مستقل

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتابخانه ملی در پاسخ به شبهات ایجاد شده برای محدودیت فعالیت نابینایان در این کتابخانه اعلام کرد: شیوه نامه خدمات آرشیوی و خدمات کتابخانه دیجیتال به صورت مستقل تدوین خواهد شد. به زودی گزارش مبسوط از چرایی و چگونگی تدوین آئین نامه و شیوه نامه‌های عضویت و پذیرش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر خواهد شد.