کتاب‌های تالیفی، پیشتاز بازار نشر اردیبهشت

کتاب‌های تالیفی، پیشتاز بازار نشر اردیبهشت

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- ۱۰هزار و ۱۷۶ عنوان کتاب از سوی هزار و ۴۰۵ ناشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ راهی بازار نشر شده است. از مجموع آثار منتشر شده در این ماه ۷ هزار و ۲۲۳ عنوان کتاب تالیف بوده است.