کتاب آذربایجان و شاهنامه از تیغ منتقدان گذشت

کتاب آذربایجان و شاهنامه از تیغ منتقدان گذشت

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نشست نقد و بررسی چاپ دوم کتاب آذربایجان و شاهنامه در ارومیه یکم تیرماه با حضور مولف اثر و منتقدان برگزارشد.