کثرت آثار استانی پویایی جشنواره امسال است

کثرت آثار استانی پویایی جشنواره امسال است

جمعه ۱۷ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- «هدیه حاج قاسم برای دخترم» عنوان یکی از منتخبین جشنواره چهل و یکم تئاتر فجر است که کارگردان این نمایش نگاه مهربان حاج قاسم سلیمانی به حجاب و عفاف و دختران ایران زمین را در قالب نمایش خیابانی تماشایی کرده است.