کدام فیلم در سینمای ایران موفق است؟

کدام فیلم در سینمای ایران موفق است؟

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کارگردان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران (فسیل ۱۳۹۹) معتقد است: فیلمی که تفکری پشت آن باشد و بتواند همزمان مردم را جذب کند و حرفش را بزند؛ موفق است.