کشف صفحه‌ای از غبار و گاز در اطراف یک سیاره فراخورشیدی

کشف صفحه‌ای از غبار و گاز در اطراف یک سیاره فراخورشیدی

جمعه ۳۰ مهر - سیاست

گروهی از پژوهشگران، صفحه‌ای از غبار و گاز را در اطراف یک سیاره فراخورشیدی جوان کشف کرده‌اند که ممکن است قمرهایی را در بر داشته باشد.