کفش هوشمندی که به کمک نابینایان می‌آید

کفش هوشمندی که به کمک نابینایان می‌آید

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

 دانشمندان علم رایانه کفش هوشمندی ساخته‌اند که به نابینایان و کم بینایان کمک می‌کند تا از موانع دور بمانند.