کلید مجسمه” فرهاد قفل زن” مرمت و دوباره نصب شد

کلید مجسمه” فرهاد قفل زن” مرمت و دوباره نصب شد

دوشنبه ۱۵ خرداد - اقتصادی

با مشارکت شهرداری منطقه۱۱ و سازمان زیباسازی شهر تهران مرمت کلید مجسمه “فرهاد قفل زن”  انجام و به پیکر مجسمه در فضای باز تاتر شهر نصب شد.