کنگره سرداران و ۳۰۰۰ شهید استان ایلام برگزار می‌شود

کنگره سرداران و ۳۰۰۰ شهید استان ایلام برگزار می‌شود

دوشنبه ۰۱ مرداد - اقتصادی

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام گفت: ۱۹ کمیته به عنوان اعضای ستاد اجرایی کنگره سرداران و ۳۰۰۰ شهید استان ایلام تعیین شد.