کوهستان آتش؛ روایت نبرد در جبهه غرب

کوهستان آتش؛ روایت نبرد در جبهه غرب

دوشنبه ۰۷ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب کوهستان آتش، کارنامه علمیاتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص)، در ماه سال ۱۳۶۲ است، نبردهایی که در کوهستان‌های غرب ایران، صورت گرفت.